CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG & XÂY DỰNG SÀI GÒN XANH

83 Trương Vĩnh Ký, Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM

(08) 6267 5811    Fax: (08) 6267 5812

support@saigongreen.vn

http://saigongreen.vn/

Thông tin khác

- Mục tiêu

   Sài Gòn Xanh trở thành công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp bảo vệ môi trường.

- Tầm Nhìn

   Công ty Sài Gòn Xanh có thể sáng tạo và cập nhật ứng dụng những công nghệ mới nhất trên thế giới về bảo vệ môi trường, từ đó áp dụng một cách linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đối tác, từng địa phương nhằm “Gìn giữ Môi trường mãi Xanh”.

- Sứ Mệnh

Với khách hàng, đối tác

   Lợi ích của khách hàng thông qua việc lựa chọn và áp dụng công nghệ phù hợp nhằm bảo vệ môi trường là kim chỉ nam trong mọi hoạt động mà chúng tôi hướng tới. Mang lại sự hiệu quả và chất lượng cao trong công tác bảo vệ môi trường là định hướng quan trọng để chúng tôi tồn tại và phát triển. Lắng nghe và chia sẻ để đặt sự hài lòng và tin tưởng của đối tác, khách hàng là nhiệm vụ của Công ty Sài Gòn Xanh.

Với các thành viên Công ty

   Không ngừng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn, mang đậm nét văn hóa chung của cả công ty; tạo cơ hội nâng cao nghiệp vụ và phát triển sự nghiệp cho mọi thành viên.

Với cộng đồng xã hội và môi trường thiên nhiên

   Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội và môi trường thiên nhiên thông qua những chương trình chung tay bảo vệ môi trường. Tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Công ty Sài Gòn Xanh đã, đang và sẽ tài trợ học bổng cho các sinh viên ngành môi trường nghèo hiếu học và các dự án nghiên cứu, hội thảo về bảo vệ môi trường.