Quản cáo bên trái scrollbar
Quảng cáo bên phải scrollbar

QUẢNG NAM: MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Ngày đăng: 2018-06-21 09:10:01

Trong thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Quảng Nam có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động KH&CN được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, cơ chế quản lý được đổi mới, tiềm lực KH&CN từng bước phát triển, giúp ngành KH&CN khẳng định vai trò và vị thế trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vài nét về thành tựu KH&CN của tỉnh

 Chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh ban hành đã xác định được hướng phát triển KH&CN phù hợp theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN triển khai đến cấp huyện, đáp ứng nhu cầu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Tiềm lực KH&CN từng bước được nâng lên; năng lực của các tổ chức KH&CN được đầu tư, nâng cấp; đội ngũ cán bộ KH&CN tăng về số lượng, nâng cao một bước về chất lượng, có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và KH&CN của tỉnh. Tổng ngân sách chi cho KH&CN tỉnh trong 20 năm gần 235,741 tỷ đồng; năm 2016 gấp 17,5 so với năm 1997. Bước đầu đa dạng hoá nguồn vốn cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ ở các thành phần kinh tế, địa phương. Năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực KH&CN từng bước chuyển biến tích cực, dần đi vào chiều sâu.

          Các lĩnh lực quản lý nhà nước về KH&CN như quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra chuyên ngành KH&CN được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tính pháp chế trong hoạt động KH&CN; góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của doanh nghiệp; nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, phục vụ hội nhập quốc tế.

        Đã triển khai thực hiện 26 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 250 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 190 nhiệm vụ, mô hình ứng dụng KH&CN cấp huyện và 03 nhiệm vụ hợp tác với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Các nghiên cứu đã cung cấp các luận cứ khoa học tự nhiên và xã hội cho hoạch định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; tiêu biểu là các kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở để xây dựng các hồ sơ khoa học của di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm; các giải pháp thu hút vốn đầu tư, đánh giá trình độ công nghệ, phát triển lao động một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực,... Các nhiệm vụ KH&CN trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, xã hội, nhân văn, tự nhiên, công nghệ, công nghệ thông tin đang được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học

Các nhiệm vụ KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với chương trình nông thôn mới được tập trung triển khai. Ứng dụng nhiều tiến bộ KH&CN trong bảo tồn, phục tráng các nguồn gen quý hiếm, có giá trị về kinh tế (sâm Ngọc Linh, Tiêu Tiên phước, loòn boon, lúa rẫy, heo cỏ, gà tre, chim yến....), du nhập một số giống cây, con phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác tại Quảng Nam (mít ruột đỏ, cá rô phi đơn tính, cá ngựa, rong nho,...), các mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả phù hợp với từng vùng sinh thái; các phương thức khai thác thủy sản tiên tiến (ứng dụng điện mặt trời và đèn LED trên tàu lưới vây, chụp mực 4 tăng gông, nghề lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển khơi, nghề câu vàng khai thác mực tầng đáy,...). Tiếp nhận thành công và ứng dụng có hiệu quả công nghệ nuôi cấy mô, sản xuất chế phẩm vi sinh vật phục vụ nông nghiệp xanh, sạch, xử lý môi trường,... Mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng được triển khai trên tất cả các xã xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh.

 

Hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Triển lãm thành tựu 20 năm kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam

Ngành KH&CN đã triển khai nhiều nhiệm vụ hỗ trợ khôi phục, phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh của tỉnh như ba kích, sa nhân, chè dây, nấm dược liệu, chim yến Cù Lao Chàm..., đặc biệt là sâm Ngọc Linh. Các nhiệm vụ KH&CN tham gia đầy đủ tất cả các khâu theo chuỗi giá trị, từ khâu chọn giống, sản xuất đến khai thác, bảo quản, chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Đã làm chủ công nghệ nuôi cấy mô tế bào nhằm tạo nguồn giống lớn, ổn định về chất lượng cây giống. Hỗ trợ sản xuất thành công một số mặt hàng từ sâm Ngọc Linh có giá trị gia tăng và đang thử nghiệm chế biến các sản phẩm từ sản phẩm nông nghiệp, dược liệu,...

Với chủ trương “Đưa KH&CN gần hơn với doanh nghiệp”, ngành KH&CN đã đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng các công cụ nâng cao năng suất - chất lượng, cải tiến, hoàn thiện, đổi mới, chuyển giao công nghệ,…; hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh như cây dược liệu, cao su, cơ khí ô tô,...

Tọa đàm KH&CN đồng hành cùng phát triển doanh nghiệp Quảng Nam

Vừa qua, đã hỗ trợ đề xuất đặt hàng cho Thaco thực hiện dự án KH&CN cấp nhà nước: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy kéo 4 bánh đến 50HP mang thương hiệu Việt Nam đã được Bộ KH&CN phê duyệt danh mục triển khai thực hiện. Dự án thành công sẽ cho phép Thaco làm chủ công nghệ sản xuất, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật mang tầm quốc gia và khu vực trong thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp mang thương hiệu Việt Nam. Dự án đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp, tạo ra sản phẩm có hiệu quả và lợi thế cạnh tranh cao cho nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Sản phẩm máy kéo nông nghiệp mang thương hiệu Việt Nam của Thaco dự kiến sẽ đăng ký công nhận là sản phẩm quốc gia (cùng với sâm Ngọc Linh đã được công nhận sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng 02 sản phẩm quốc gia của Chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh).

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Việc quế Trà My, sâm Ngọc Linh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và nhiều sản phẩm đặc trưng, làng nghề truyền thống khác được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đã góp phần làm cho các sản phẩm được nhận biết rộng rãi, khẳng định được thương hiệu, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 500 nhãn hiệu thông thường, 30 nhãn hiệu tập thể, 02 nhãn hiệu chứng nhận và 02 chỉ dẫn địa lý đã được xác lập quyền SHCN, đang tổ chức quản lý và phát triển có hiệu quả.

Nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh và Quế Trà My

 

           Định hướng phát triển trong thời gian tới

    Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước đang đặt ra những yêu cầu to lớn cho KH&CN. Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đã xác định định hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng, hướng đến sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, coi doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ công là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ; chúng ta tin tưởng về một sự chuyển biến mới, khoa học và công nghệ sẽ ngày càng có những đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của tỉnh.

Chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh đã xác định 5 mục tiêu chủ yếu mà ngành KH&CN cần đạt được đến năm 2025, đó là:

(1) Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) trên 35%, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên 20%/năm.

(2) Tăng tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực khoa học y, dược và lĩnh vực khoa học nông nghiệp trên 60% tổng số các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

(3) Đăng ký bảo hộ quyền SHCN cho 100% sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh.

(4) 100% các phương tiện đo thông dụng thuộc danh mục kiểm định trên địa bàn tỉnh được kiểm định.

(5) Xây dựng 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia; từ 3-5 sản phẩm chủ lực ứng dụng KH&CN thành chuỗi giá trị gia nhập với thị trường trong nước và xuất khẩu.

Để đẩy nhanh lộ trình thực hiện Chiến lược, ngày 18 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh đã ký kết Chương trình hợp tác với Bộ KH&CN. Có thể nói, việc ký kết Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh và Bộ KH&CN là hết sức kịp thời trong điều kiện tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, mở ra nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh nhà.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong những năm đến, ngành KH&CN Quảng Nam tập trung phát triển hợp lý giữa các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, y dược, nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, … chú trọng các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Đồng thời, chú trọng đến hoạt động KH&CN để phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hàng hóa, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Tập trung thực hiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của tỉnh như: cơ khí, ô tô, dệt may, da giày, sâm Ngọc Linh, quế Trà My, các loại dược liệu quý, sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống…

Nhân sự kiện Triển lãm và Hội nghị khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp Vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam rất hoan nghênh sáng kiến này và rất mong nhận được sự phối hợp, hợp tác với các đơn vị tham gia, các Sở Khoa học và Công nghệ trong Vùng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn khoa học và công nghệ với thực tiễn sản xuất - đời sống.

PHẠM VIẾT TÍCH

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

 

Theo: thv.vn

Tin xem nhiều

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả kinh tế từ trồng bưởi

Thời gian qua, công tác nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất bưởi và các giải pháp đẩy mạnh...

Cần Thơ nâng cao giá trị nông sản và lợi nhuận cho nông dân

Kết thúc năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đều đạt và vượt kế hoạch,...

Hơn 15 triệu chậu hoa kiểng phục vụ tết Kỷ Hợi 2019

Dự kiến, 2 làng hoa kiểng Chợ Lách (Bến Tre) và Sa Đéc (Đồng Tháp) sẽ cung ứng cho thị trường tết các nơi khoảng...

Người trồng hoa ở TP HCM kỳ vọng bội thu vụ hoa Tết Kỷ Hợi

Thời tiết thuận lợi cùng lượng khách hàng đông đảo khiến nhiều người trồng hoa cảnh Tết ở TP HCM đang hi vọng...

Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2018/NÐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, trái phiếu doanh...

Giá lợn hơi ổn định, cho lợn sinh sản bằng thụ tinh nhân tạo hiệu quả tăng 30%

Con số đáng chú ý này được đưa ra tại Hội thảo tổng kết Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản áp...

NN Tây Nguyên: Chuẩn bị 1.500ha hoa phục vụ Tết

Những ngày này, nông dân các vùng hoa trọng điểm của Đà Lạt đang tất bật chăm sóc cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2019.

Banner bottom page 2
Banner bottom page