HỘI THẢO KHOA HỌC “XỬ LÝ RÁC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA” [BẢN TIN HTV9]