LỄ KHAI HỘI CHÙA TAM CHÚC, KIM BẢNG, HÀ NAM - XUÂN KỶ HỢI 2019

LỄ KHAI HỘI CHÙA TAM CHÚC, KIM BẢNG, HÀ NAM - XUÂN KỶ HỢI 2019